Discurs de Shakira a Oxford

Gran discurs de Shakira sobre educació. Els gobernants haurien d’escoltar-la.
És admirable veure com canta i es mou, però hauríem d’aplaudir-la més encara al veure com parla i pel que diu. Tan de bo el seu missatge s’extengui ràpid i es moguin moltes fundacions com la seva. “Pies descalzos”. Qui dubta encara de que formar les persones és la millor inversió que es pot fer per a un món millor? Gràcies per enviar-lo Anna.