Discurs de Shakira a Oxford

Gran discurs de Shakira sobre educació. Els gobernants haurien d’escoltar-la.
És admirable veure com canta i es mou, però hauríem d’aplaudir-la més encara al veure com parla i pel que diu. Tan de bo el seu missatge s’extengui ràpid i es moguin moltes fundacions com la seva. “Pies descalzos”. Qui dubta encara de que formar les persones és la millor inversió que es pot fer per a un món millor? Gràcies per enviar-lo Anna.

Un moment màgic a l’Òpera de Roma

Bon any a tothom.
No serà fàcil. Però espero que el 2012 sigui un any de canvis i el començament d’un nou cicle. I que el panorama patètic que hi ha hagut darrerament en molts escenaris del món, es vagi reconvertint de nou en una època de llum i humanitat en el sentit més ric de la paraula.

El 12 de març del 2011, durant una representació a l’Òpera de Roma i en presència de Berlusconi, el poble itàlià expressava cantant la seva indignació amb la vergonyosa situació política.

Continua llegint